Comenius
Poczta e-mail
Plan lekcji
Pracownie komputerowe
Materiały edukacyjne
szkolenia-bhp24.pl
Matematyczne ZOO

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która:

 • promuje uniwersalne wartości;
 • dobrze przygotowuje do podjęcia nauki w gimnazjum;
 • zapewnia uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki
  w nowocześnie wyposażonych pracowniach;
 • oferuje nauczanie języka angielskiego i informatyki od klasy pierwszej;
 • wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, rozwijając współpracę z rodzicami, organizacjami, instytucjami i placówkami
  kulturalno-oświatowymi;
 • podejmuje działania integracyjne w procesie wychowania i nauczania, kształtując wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka;
 • reaguje na zmiany i jest otwarta na nowości;
 • wspomaga rozwój twórczych predyspozycji ucznia i oferuje szeroki zakres zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych;
 • realizuje szereg programów profilaktycznych, przeciwdziałających przemocy, agresji, uzależnieniom i nałogom;
 • poprzez swoje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze jest ukierunkowana na harmonijny rozwój dziecka.

Wyróżnia nas profesjonalizm, wysoka jakość pracy i kreatywność.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Komisji Edukacji Narodowej

we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
fax: 82 572 21 28
e-mali:
sekretariat@sp2wlodawa.pl

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 2

we Włodawie

BANK PKO BP O/WŁODAWA
nr konta:
80 1020 1563 0000 5402 0105 0053

Linki

Urząd Miasta Kuratorium Oświaty
 MIEJSKA BIBLIOTEKA
PPP WŁODAWA
 WDK WŁODAWA
 MDK WŁODAWA
 ZSZ 1 LO II
 LO I
 SP3
 WF z KlASĄ
 EDUKACJA I KULTURA
 LOGOPEDYCZNE ZADANIA
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnia aktualizacja