Comenius
Poczta e-mail
Plan lekcji
Pracownie komputerowe
Godziny lekcyjne i przerwy obiadowe
Logopedyczne zadania dla dzieci!
szkolenia-bhp24.pl
Matematyczne ZOO
Uczeń zdolny

Programy do pobrania

Get Adobe Acrobat Reader

Oświata i kultura we Włodawie w latach 1918-1939

Szkolnictwo podstawowe

Ciężar zaległości z czasów 123 lat trwającej niewoli wymagał nie tylko poprawy
i ożywienia rolnictwa i przemysłu, ale podniesienia jednocześnie poziomu kulturalnego ludności, likwidowania analfabetyzmu. Zadanie to stanęło przed szkolnictwem.

Akcja organizowania szkół powszechnych zapoczątkowana dość szeroko podczas okupacji w latach 1915 – 1918 wzmogła się z chwilą odzyskania niepodległości. Nauczyciele już w latach 1915 – 1918 wprowadzili koncepcję struktury polskiego szkolnictwa, samorządu oświatowego i administracji szkolnej. Podstawą całego ustroju szkolnego miała być wysoko zorganizowana szkoła powszechna, siedmioletnia i siedmioklasowa, bezpłatna, rozbudowana według potrzeb terenowych.

Postulat wysoko zorganizowanej szkoły powszechnej i cały projekt ustroju szkolnego był szeroko dyskutowany i w ostrej walce przyjęty przez Sejm Nauczycielski w 1919 roku ujęty dekretem Naczelnika Państwa i zatwierdzony następnie przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1919 r.

Dekret zapowiedział utworzenie takiej liczby szkół, aby wszystkie dzieci w wieku szkolnym miały możność pobierania nauki. W praktyce nie miał większego znaczenia zwłaszcza w pierwszych latach niepodległości ze względu na brak lokali
i kadry nauczycielskiej.

We Włodawie istniały szczególnie trudności w tym zakresie. W latach 1918 – 1925 istniała tylko jedna szkoła powszechna mieszcząca się w budynku drewnianym, parterowym przy ul. Szkolnej. Posiadała ona 6 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski
i kancelarię, pobierało w niej naukę około 500 dzieci.

Kierownik szkoły Pan Roman Linder czynił starania u władz miejskich
i samorządowych o dotacje na cele szkolnictwa, powołano Komitet Budowy Szkół.

Społeczeństwo włodawskie pozbawione, w okresie niewoli narodowej szkoły polskiej przychylnie odnosiło się do spraw oświaty.

Rada Miejska postanowiła pobierać podatek na rzecz miasta po 300 marek od butelki wódki i uzyskany dochód postanowiono przeznaczyć na konto Komitetu Budowy Szkół.

Jednocześnie podjęto decyzję wzniesienia nowego budynku szkolnego, by móc zapewnić naukę wszystkim dzieciom włodawskim objętym obowiązkiem nauczania.

Mimo przepisów nakładających obowiązek posyłania dzieci do szkoły nie wszystkie dzieci w wieku szkolnym spełniały ten obowiązek, średnio co drugie dziecko we Włodawie w latach 1919 – 1925 nie uczęszczało do szkoły.

Lubelska Rada Szkolna powołała w 1923 roku specjalną Komisję Powszechnego Nauczania, której zadaniem było dopilnowanie realizacji postanowień w dziedzinie oświaty.


Godło Polski

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Komisji Edukacji Narodowej

we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
fax: 82 572 21 28
e-mali:
sekretariat@sp2wlodawa.pl

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 2

we Włodawie

BANK PKO BP O/WŁODAWA
nr konta:
80 1020 1563 0000 5402 0105 0053

Linki

Urząd Miasta Kuratorium Oświaty
 MIEJSKA BIBLIOTEKA
PPP WŁODAWA
 WDK WŁODAWA
 MDK WŁODAWA
 ZSZ 1 LO II
 LO I
 SP3
 WF z KlASĄ
 EDUKACJA I KULTURA
 LOGOPEDYCZNE ZADANIA
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnia aktualizacja